Disclaimer

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden inzake de diensten van Schuitman&Kooijman. Schuitman&Kooijman garandeert niet dat de op deze website gepubliceerde informatie compleet, actueel en volledig is. Daarnaast staat Schuitman&Kooijman niet in voor het geheel vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen op deze website.

Op deze website staan links naar andere websites. Schuitman&Kooijman is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Op deze website en de informatie daarop rusten het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Schuitman&Kooijman. Het persoonlijk en niet-commercieel gebruik van informatie is wel toegestaan.

Op alle diensten en werkzaamheden die verricht worden op basis van een overeenkomst van opdracht met Schuitman&Kooijman zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn op 23 april 2021 gedeponeerd bij de kamer van koophandel. U kunt via onderstaande knop onze algemene voorwaarden downloaden. Privacy-beleid

Dit privacy-beleid is van toepassing op de website en de diensten die Schuitman&Kooijman aanbiedt. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Schuitman&Kooijman kan dit privacy-beleid aanpassen. Op onze website is het actuele privacy-beleid gepubliceerd.  


Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, om deze website en onze diensten aan te kunnen bieden en uit te kunnen voeren. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: informatie waarmee u als persoon ge√Įdentificeerd kunt worden.  

Op verschillende momenten bewaart Schuitman&Kooijman uw gegevens, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt en wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens mag Schuitman&Kooijman verwerken, omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven in de opdrachtbevestiging. Het gaat om de volgende gegevens: naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bsn. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben. Daarnaast maken wij gebruik van beveiliging van netwerkverbindingen. Schuitman&Kooijman doet er zo alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden.  

Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden bewaard dan Schuitman&Kooijman ze nodig heeft of voor zover beroepsmatig noodzakelijk.  

Wanneer het nodig is dat andere partijen, zoals een softwarebedrijf of een deurwaarder, uw gegevens van Schuitman&Kooijman krijgen, dan komen wij met deze andere partijen een verwerkersovereenkomst overeen. Uiteraard krijgen deze eventuele andere partijen alleen uw gegevens voor zover die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen.  

Cookies

Schuitman&Kooijman kan cookies gebruiken om uw ervaring op de website te verbeteren en er voor te zorgen dat de website snel en veilig is. Cookies kunt u via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen wanneer u de website van Schuitman&Kooijman bezoekt.  

Uw rechten

U kunt uw toestemming om gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Daarnaast kunt u Schuitman&Kooijman verzoeken om inzage of een kopie van uw gegevens en om beperkingen of correcties in uw gegevens door te voeren. Uiteraard kunt u bij vragen of opmerkingen over dit privacy-beleid contact met ons opnemen op de mogelijkheden zoals genoemd op deze website.